Syyskokous 29.10.2017

KOKOUSKUTSU

Suomen Schapendoes ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 29.10.2017 klo 13, ABC Lahdesjärvellä, Tampereella.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan sääntöjen mukaan keskustella mutta ei päättää.

Hallitus

Suomen Schapendoes ry  


Asialista

SYYSKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 29.10.2017 klo 13

Paikka:  ABC lahdesjärvi, os. Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

1.       Kokouksen avaus

2.       Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.       Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Puheenjohtaja

3.2. Sihteeri

3.3. Pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

4.       Asialistan hyväksyminen

5.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018

6.       Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2018

7.       Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018

8.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja

(Ollut v. 2017 Kaisu Halvari)

9.       Valitaan hallituksen muut jäsenet

9.1.  jäsenet erovuoroisten tilalle

(Erovuorossa: Päivi Jaakola, Hanne Tolppola, Tiina Sipilä )

10.    Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

(Ollut v. 2017 Tarja Koski ja varalla Mirja Simola)

11.   Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

12.   Muut esille tulevat asiat

13.   Kokouksen päättäminen