Lihas-maksasairaus

Schapendoeseilla on todettu viime vuosina tarkemmin määrittelemätöntä lihas-maksasairautta. Tyypillisesti sairastuneilla koirilla on voimakkaasti kohonnut lihasentsyymi CK sekä maksaentsyymi ALAT. Koirilla voi olla oireita tai ne voivat olla täysin oireettomia. Tyypillisiä oireita ovat mm. lihasköyhyys ja -jäykkyys, takaraajojen tärinä, huono lämmönsietokyky, ruokahaluttomuus, laihtuminen.

Tähän mennessä kliinisten tutkimusten ja ruumiinavausraporttien perusteella ei ole löydetty spesifiä sairautta. Koiria on hoidettu oireenmukaisesti ja jatkotutkimuksia on tehty mm. Yliopistollisella Eläinsairaalalla. Ruumiinavauslöydökset sopivat krooniseen lihassairauteen. Löydöksinä on ollut lihaskatoa, lihaskudoksen rappeumaa ja sidekudoksistumista (fibroosi). Maksan muutokset ovat olleet lieviä ja palautuvia, myös lievää kuparikertymää on havaittu. Tulosten perusteella sairaus sopii aineenvaihdunnalliseksi, rakenteelliseksi tai geneettiseksi.

Helsingin Yliopiston geenitutkimusryhmä tutkii geneettistä taustaa ja lupaavaa edistystä on ollut, joskin geenitestin aikaansaaminen on vielä haaste. Yhdistys kerää tietoa veriarvoista ja julkisiksi annetut tiedot sekä arvojen lähetyslomake löytyvät kotisivuilta. Vähintään jalostusyksilöt suositellaan tutkittavaksi maksa- ja lihasarvojen osalta (ALAT, AFOS, ASAT, CK).

Facebookiin on perustettu ryhmä ”Schapendoesien lihasmaksasairaus”. Ryhmään voi liittyä saadakseen tietoa ja mahdollista vertaistukea koiran sairastamiseen.

Teksti: ELL Tiina Sipilä, jalostustoimikunta

Toimitettuihin veriarvoihin pääset tutustumaan erillisestä tiedostosta Terveystietopankki-sivulla.