Lihassairaus

Viimeisimmät tiedotteet 4.3.2024

Schapendoeseilla on todettu viime vuosina huolta herättänyttä lihassairautta (ent. lihas-maksasairaus). Tyypillisesti sairastuneilla koirilla on voimakkaasti kohonnut lihasentsyymi CK sekä maksaentsyymi ALAT. Koirilla voi olla oireita tai ne voivat olla täysin oireettomia. Tyypillisiä oireita ovat mm. lihasköyhyys ja -jäykkyys, takaraajojen tärinä, huono lämmönsietokyky, ruokahaluttomuus, laihtuminen. 

Tähän mennessä kliinisten tutkimusten ja ruumiinavausten avulla on todettu että sairaus vaikuttaa pääosin luustolihaksiin. Sairaudessa lihaksistossa ilmenee kroonisia tai toistuvia rappeumamuutoksia, jotka johtavat lihasten arpeutumiseen. Maksan osalta yhteneviä muutoksia ei ole löydetty. Tästä syystä onkin tarkempaa puhua lihassairaudesta entisen lihas-maksasairauden sijaan.

Helsingin Yliopiston geenitutkimusryhmä on todennut sairauden olevan yhden geenin määrittämä ja periytymistapa autosomaalinen resessiivinen (kuten gPRA ja HUU). Karkea alue geenivirheen sijainnille on tiedossa, mutta yksittäistä aiheuttajageeniä ei ole vielä löydetty. Tutkimukset jatkuvat ja mikäli edistystä ei lähitulevaisuudessa tapahdu, alkaa tutkimusryhmä kehittää ns. markkeritestiä sairaudelle. Markkeritesti on suoraa geenitestiä epätarkempi, mutta ensimmäinen apuväline samalla kun geenin etsimistä jatketaan. Tässä vaiheessa vähintään jalostusyksilöt suositellaan tutkittavaksi maksa- ja lihasarvojen osalta (ALAT, ASAT, CK).

Yhdistys kerää tietoa veriarvoista ja julkisiksi annetut tiedot sekä arvojen lähetyslomake löytyvät kotisivuilta. Pyrimme myös päivittämään muuta uusinta tietoa verkkosivuille. Facebookiin on perustettu ryhmä ”Schapendoesien lihasmaksasairaus”. Ryhmään voi liittyä saadakseen tietoa ja mahdollista vertaistukea koiran sairastamiseen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Teksti: ELL Tiina Sipilä

Toimitettuihin veriarvoihin pääset tutustumaan erillisestä tiedostosta Terveystietopankki-sivulla.