Luonne

Rotumääritelmä kuvaa rotua valppaaksi ja rohkeaksi, se on älykäs, tarkkaavainen, iloinen, eloisa, ystävällinen ja temperamentikas. Osoittaa erityistä uskollisuutta ja kiintyvyyttä läheisiinsä.
  
Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle.

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä, että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.  Lisätietoa Kennelliiton sivuilta.

Luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset löydät Palveluskoiraliiton ylläpitämästä Virkku.netistä. Yhdistys on tähän mennessä järjestänyt kaksi Käyttäytymisen jalostustarkastusta, vuosina 2019 ja 2020.

Ihanneprofiilit