Rodun terveystilanne

Jokainen tehty terveystarkastus ja luonnetta kartoittava testi auttaa rakentamaan kokonaisvaltaisempaa yleiskuvaa rodustamme.

Näiden tulosten perusteella kasvattajat tekevät pentusuunnitelmiaan ja pyrkivät kasvattamaan meille terveitä, hyväluonteisia sekä pitkäikäisiä perheenjäseniä. Myös mahdollisten jalostusurosten valikoima kasvaa koirien terveystarkastusten myötä, joka puolestaan vaikuttaa positiivisesti jalostuskäytön monimuotoisuuteen.

Yleisimmät rodussa tavattavat sairaudet ovat silmäsairauksista kaihi ja erilaiset yksittäiset luustomuutokset esimerkiksi lonkissa, kyynärissä tai selässä. Rodussa vähintään jalostuskoirat suositellaan geenitestaamaan PRA-silmäsairauden ja hyperurikosurian (HUU) varalta, jotta näiden sairauksien esiintyistä pystytään ehkäisemään.

Terveystietopankki

Yhdistyksen kotisivuille kerätään terveystietopankkia rodussa esiintyvistä sairauksista. Tietopankkiin kerätään kaikkia muita paitsi Kennelliiton virallisia terveystutkimustuloksia, jotka ovat mahdollisesti periytyviä sairauksista (esim. purentaviat, kivesviat, neurologiset sairaudet, kasvain- ja sisäelinsairaudet). Julkaisuluvan saaneet tulokset julkaistaan kotisivuilla, muut jäävät jalostustoimikunnan sisäiseen käyttöön. Koiran sairaustietojen ja omistajan yhteystietojen julkaisuun kysytään erikseen lupa lomakkeen lopussa. Väärinkäytösten välttämiseksi tietojen ilmoittajan tulee olla koiran omistaja (koskee myös sijoituskoiria).

Lisätietoja rodun terveystilanteesta ja terveystietopankista antaa jalostustoimikunta sähköpostitse jalostus@schapendoes.fi