Jalostus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten ja terveiden schapendoesien jalostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-/keskustelutilaisuuksia, tarjoaa jalostusneuvontaa, järjestää erikoisnäyttelyitä ja jalostustarkastuksia sekä ylläpitää pentulistaa pentueista. Aktiivisella ja avoimella tiedottamisella toimitaan yhdessä rodun harrastajien kanssa kotimaassa ja ulkomailla, joiden lisäksi olemme jäseniä rotujärjestössä sekä Suomen Kennelliitossa.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024

Jalostuksen tavoiteohjelma määrittelee mihin schapendoesien jalostuksella tähdätään ja miten tavoitteeseen pyritään. Se myös kertoo sen missä ollaan nyt ja taustoittaa sitä, miten nykytilanteeseen on tultu. Tavoiteohjelman tarkoituksena on toimia jalostusta ohjaavana oppaana ja tietopakettina nykyisille ja uusille rodun kasvattajille ja harrastajille.

Jalostuksen merkittäväksi tavoitteeksi tulee asettaa rodun geneettisen monimuotoisuuden lisääminen. Schapendoeskannan maailmanlaajuisesti pieni koko ja jalostusmateriaalin kapea käyttö vaikeuttavat geneettisen muuntelun ylläpitämistä. Schapendoes on luonteen puolesta monipuolinen harrastuskoira. Viime vuosina paimennusharrastus on lisääntynyt, lisäksi schapendoeseja kilpailee agilityssa, rallytokossa ja tottelevaisuudessa. Muutamia koiria myös PK-lajeissa, pelastuskoiratoiminnassa, koiratanssissa, kaveri- ja lukukoirana. Jotta jalostuksessa pystyttäisiin valitsemaan toisiaan luonteensakin puolesta parhaiten täydentävät yksilöt, on niistä saatava luotettavaa tietoa. Sitä saadaan tällä hetkellä parhaiten luonnetestistä, MH-luonnekuvauksesta, käyttäytymisen jalostustarkastuksesta ja eri lajien tuloksista. Pyrkimys on saada lisää vakioitua tietoa luonteista ja siksi suositellaan luonnetestausta, MH-luonnekuvausta tai käyttäytymisen jalostustarkastusta.

Schapendoeskannan terveydentilan pitäminen vähintään nykyisellä tasolla on terveyden päätavoite. Terveystutkittujen koirien määrää on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana kohtalaisesti, kun vuonna 2009-2018 aikana syntyneistä koirista lonkka- ja kyynärkuvaustulos on molemmilla 35% (2004-2013 tutkimusprosentti oli lonkilla 27% ja kyynärillä 26%). Silmätutkimusten osalta on pysytty samalla tasolla 30%. Rodun terveystilanteen vaaliminen tulisi olla kaikkien kasvattajien tavoite, tällä hetkellä eri kasvattajien koirien terveystutkimusten määrässä ja sairaustietojen ilmoittamisessa on suuret vaihtelut. Ulkomuodoltaan suurin osa schapendoeseista vastaa rotumääritelmää eikä rodussa ole mitään liioiteltuja ominaisuuksia, jotka olisivat terveydelle haitallisia.

Ulkomuodon osalta jalostuksen pääpaino on oikean tyypin ja rotumääritelmän mukaisen olemuksen säilyttämisessä. Yksittäisiin ongelmakohtiin rakenteessa pyritään vaikuttamaan sekä kasvattaja- että ulkomuototuomarikoulutuksella. Näyttelyiden lisäksi ulkomuodon arvioimisessa apuna käytetään jalostustarkastusta.

Rodun rekisteröinnit ovat viimeisten vuosien aikana vakiintuneet hieman alle sadan. Vuosittainen vaihtelu saattaa kuitenkin ajoittain olla suurta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten schapendoeseja rekisteröitiin vuonna 2016 104 kappaletta ja vähiten 2013 66 kappaletta.