Jalostustarkastus

Jalostustarkastus ei ole kilpailu eikä julkinen arvostelutilaisuus. Koirat eivät kilpaile keskenään, vaan jokainen arvioidaan omana itsenään, omassa rauhassa.

Jalostustarkastukseen voivat osallistua kaikki vähintään 15 kuukauden ikäiset schapendoesit. Turkki tai sen puuttuminen ei ole este jalostustarkastukseen osallistumiselle.

Jalostustarkastuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi koiran rodunomaisuus, rakenne ja käyttäytyminen. Rakenteen tärkeimmät kohdat mitataan ja käyttäytyminen kirjataan ylös. Tarkoituksena on saada koirista näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempaa tietoa ja selvittää yksittäisten koirien periyttämiä ominaisuuksia. Jalostustarkastuksissa pyritään myös löytämään uusia jalostukseen sopivia yksilöitä.

Omistaja saa kirjallisen lausunnon koiransa jalostustarkastuksesta.

Jalostustarkastustulokset