Kasvatusohjeet

1.5.2019 alkaen

Jalostukseen soveltuva koira on terve, eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia. Lisäksi se on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään. Jalostukseen tulisi
valita yksilöitä monipuolisesti ja geenipohjaa laajentavasti.


Vaatimukset

1. Silmät
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla alle 12kk vanha virallinen ECVO silmätarkastuslausunto, joka osoittaa, ettei koiralla ole perinnöllisiä silmäsairauksia. Poikkeuksena Kennelliiton silmäohjeen mukaiset vähämerkitykselliset silmäsairaudet, jotka voidaan ohjeen mukaan yhdistää tutkitusti terveen yksilön kanssa. Yksilö, jonka vanhemmalla tai jälkeläisellä on todettu kaihi, tulee yhdistää parituskumppaniin, jonka vanhemmilla, täyssisaruksilla tai jälkeläisillä ei ole todettu kaihia.

2. Kyynärät
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen kyynärkuvauslausunto. Raja-arvo 1, jolloin parituskumppanin tulee olla tutkitusti terve tuloksella 0. *

3. Lonkat
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen lonkkakuvauslausunto. Raja-arvo C, jolloin parituskumppanin tulee olla tutkitusti terve tuloksella A ja/tai B. *

* Ulkomaisessa rekisterissä olevalta ja ulkomailla pysyvästi asuvalta urokselta ei vaadita kuvaustulosta.


Suositukset

4. gPRA
Rodun PRA-silmäsairauden määrittävä geenitesti suositellaan suorittamaan koirille, joiden vanhemmat ovat testaamattomia. Kantajaksi testatun yksilön saa yhdistää vain testatusti terveen, ei-kantajan kanssa. Genotyypiltään sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

5. Hyperurikosuria (HUU)
Hyperurikosurian ehkäisemiseksi jalostuskoiria, joiden vanhemmat ovat testaamattomia, suositellaan geenitestattavaksi. Kantajaksi tai alttiiksi testatun yksilön saa yhdistää vain genotyypiltään testatusti terveen, ei-kantajan kanssa. Oireilevaa altista koiraa ei saa käyttää
jalostukseen.

6. Luonnearviointi
Jalostukseen käytettävien yksilöiden suositellaan suorittaneen luonnetta määrittävä testi, kuten MH-luonnekuvaus, luonnetesti tai käyttäytymisen jalostustarkastus. Arkaa tai aggressiivista koiraa ei tule käyttää jalostukseen. (Kennelliiton yleinen jalostusstrategia; 3.3
Käyttäytyminen ja luonne.)

7. Ulkomuotoarviointi
Jalostukseen käytettävä koira suositellaan käytettävän virallisessa näyttelyssä tai jalostustarkastuksessa ulkomuotoarvioinnissa ennen jalostuskäyttöä.

8. Muuta huomioitavaa
Kahta koiraa, joilla on sama virhe ei tule yhdistää (esim. hammaspuutokset, lyhyt häntä, matalat raajat).

Muissa asioissa noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevaa yleistä jalostusstrategiaa. Jalostusstrategiassa määritellään mm. lähisukulaisten jalostuskäyttö (3.7), jalostuskäytön ikärajasuositukset (2.0 & 5.2), elinikäiset jälkeläismäärät (7.2) sekä jalostuskoirien valinta monimuotoisuuden ylläpitämiseksi (7.1).

Kasvattajan tulee tutustua ja huomioida jalostussuunnitelmissaan kasvatusohjeiden ja Kennelliiton yleisen jalostusstrategian lisäksi myös rodun voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa, rotumääritelmä ja sen tulkinta sekä Kennelliiton koirarekisteriohjetta.

Hallitus voi myöhemmin tarpeen mukaan tarkentaa näitä vaatimuksia ja suosituksia.


Yhdistyksen kotisivujen pentulistalle pääsevät kaikki ilmoitetut pentueet, tiedolla täyttääkö yhdistelmä kasvatusohjeiden vaatimuksia vai ei ja miksi ei.

​Jalostustoimikunta auttaa jalostusasioissa sähköpostitse 
jalostus (a) schapendoes.fi