Pentulista

Oletko hankkimassa schapendoesia? 
Rotua harkitsevan on hyvä tutustua rotuun ja koiran hankintaan ennakkoon. 

  • Rotumääritelmä ja sen tulkinta kuvailee millainen on ideaali schapendoes, mihin rodunjalostuksella tulisi luonteen, ulkonäön ja käyttöominaisuuksien suhteen pyrkiä. 
  • Jalostuksen tavoiteohjelma puolestaan kertoo laajemmin rodustamme. Sen alkuperäisestä tarkoituksesta, käytöstä, luonteesta sekä siinä esiintyvistä sairauksista.
  • Kasvatusohjeet asettavat vähimmäistavoitteet miten niihin tavoitteisiin tulisi pyrkiä

Jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024

Astutetut

Ei ilmoitettuja astutuksia.

Syntyneet

Mari Jänisniemi-Honkala, Iso-Äiniö (Asikkala) / 044-258 3764 / mari.janisniemi@lumikuono.com
Syntynyt 22.4.2024, 1 uros ja 3 narttua / Sukusiitos 1,18% (5 sukupolvea) / IC% 29.62 / MK% 28.96% / Yhdistelmä ei täytä kasvatusohjeita: uroksella ei ole astutushetkellä ollut voimassa olevaa silmätarkastuslausuntoa.

isä
Lumikuono Zorro Zafar

Lonkat: B/B
Kyynärät: 0/0
Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 4/24
gPRA: -
HUU: -
Ulkomuototulos: FI MVA
Luonne: -

emä
Lumikuono Gabriela

Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Silmät: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 8/23
gPRA: -
HUU: -
Ulkomuototulos: FI MVA
Luonne: -

Uutta kotia etsivät

Ei uutta kotia etsiviä.

Selitteet


Sukusiitosprosentti - raja-arvo 6,25 % (serkusparitus)

Koiran sukusiitosaste on puolet sen vanhempien välisestä sukulaisuussuhteesta. Sukusiitosaste tai -prosentti on todennäköisyys sille, että satunnaisesti valitun geeniparin molemmat alleelit ovat peräisin samalta esivanhemmalta. Saman esivanhemman tietty alleeli (geeniversio) on siis tullut koiralle sekä isän, että emän kautta. Tällainen geenipari on homotsygoottinen ja perimän kautta identtinen. Sukusiitos vähentää yksilön geeniparien heterotsygotiaa, mikä lisää myös haitallisten, usein resessiivisten alleelien ilmenemistä. Vika tai sairaus tulee tällöin ilmi, kun geeniparissa ei ole enää normaalia alleelia varmistamassa geenin toimintaa.

IC% - keskimääräinen koko sukutaulun sukusiitosprosentti tällä hetkellä 29,6 %

Koko sukutaulun eli noin 27 sukupolven sukusiistosprosentti. Jalostuksessa tulisi pyrkiä alle tämän hetkisen keskimääräisen koko sukutaulun sukusiitosprosentin, jotta se ei nousisi entisestään.

MK% - koko populaation keskimääräinen sukulaisuussuhde tällä hetkellä 29,2 %

MK = Mean Kinship eli keskimääräinen sukulaisuus on eläimen tärkeyden mitta. Eläimet, joilla on alhainen sukulaisuus ovat geneettisesti tärkeitä. Eläimiä, joilla on korkea keskimääräinen sukulaisuus, tulisi käyttää vähemmän (tai ei ollenkaan). Keskimääräinen sukulaisuus lasketaan kyseisen eläimen sukulaisuudesta koko nykyiseen populaatioon (mukaan lukien itse). Siksi keskimääräiset sukulaisuussuhteet eläintä kohti ovat suhteessa nykyiseen populaatioon. Tämä tarkoittaa, että tietyn eläimen keskimääräinen sukulaisuus saattaa muuttua ajan myötä populaation vaihtuessa. Esimerkiksi keskimääräinen sukulaisuus lisääntyy aina, kun eläin tuottaa jälkeläisiä. Jalostuksessa tulisi pyrkiä alle nykyisen keskimääräisen sukulaisuussuhteen, jotta se ei nousisi entisestään.

Lue lisää jalostusyksilöille tehtävistä terveystarkastuksista, ulkomuoto-arvioinnista ja luonnetta mittaavista testeistä alla olevista linkeistä.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠