Tietoa meistä

Suomen Schapendoes merkittiin yhdistysrekisteriin 17.9.1998 ja se on toiminut aina Suomen Seurakoirayhdistyksen jäsenyhdistyksenä. Suomen Schapendoes ry on myös Salpausselän kennelpiiri ry:n sekä Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan. Sen julkaisema jäsenlehti ilmestyy kahdesti vuodessa ja vuosikirja julkaistaan vuosittain.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Heistä on vuosittain puolet erovuorossa, vuoron mukaan. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen lisäksi asioita hoitamaan on perustettu jalostus- ja koulutustoimikunta.

Jalostustoimikunta

Yhdistyksen jalostustoimikunnan muodostaa viisi henkilöä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Jalostustoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa puolueetonta ja asiantuntevaa neuvontaa, opastaa rodun jalostuksessa ja toimia yhteistyössä kasvattajien kanssa. Pääasiassa aloittelevat kasvattajat kysyvät urosehdotuksia nartuilleen. Kokeneemmat kasvattajat toimivat itsenäisemmin; osa heistä ei käytä jalostustoimikunnan palveluja lainkaan. Jalostustoimikunta kerää ja julkaisee tietoja tutkimustuloksista, sairauksista ja rekisteröinneistä. Samoin toimenkuvaan kuuluu rodun seuranta ulkomailla ja yhteydenpito ulkomaisiin harrastajiin sekä rodussa todettujen sairauksien kartoittaminen ja seuranta.

Historia

Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa Heli Vekan postittamilla kirjeillä kaikille tiedossa oleville schapendoesien omistajille ja yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 9. lokakuuta 1995. ​Rotu on aina kuulunut rotujärjestön Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen ja oli luonnollista, että myös perustettu rotuyhdistys toimi sen alaisuudessa.

Varsinainen toiminta rekisteröimättömänä yhdistyksenä alkoi vuoden 1996 alusta. Perustamiskokouksen valitsema puheenjohtaja Leila Rantanen sekä hallitus johon kuuluivat Pertti Kuntonen, Sari Kärnä, Anja Lahdenperä ja Heli Vekka sekä hallituksen ulkopuolelta sihteeriksi nimetty Anita Tammi kokoontuivat tammikuussa 1996. Kokouksessa valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anja Lahdenperä, rahastonhoitaja/jäsensihteeriksi nimettiin Jaakko Tammi sekä pentuvälittäjäksi Heli Vekka. Kokous päätti myös jäsenmaksuksi 30 markkaa ja perhejäsenen maksuksi 20 markkaa. Hallitukseen kuuluivat lisäksi Anne Johansson sekä Pirjo Kangasmäki (nyk. Äimälä). Vuoden 1996 hallitus myös korjasi ja viimeisteli tehdyt säännöt rotujärjestön ohjeiden mukaisiksi. 

​Ensimmäinen jäsenkokous pidettiin Forssan Vesihelmessä 21. huhtikuuta 1996. Yhdistykselle perustettiin jaostoja sekä toimikuntia, joista edelleen nykypäivänäkin toimii jalostustoimikunta. Kokoukseen vieraaksi oli kutsuttu katalonianpaimenkoiraharrastaja/kasvattaja Eija Kansanaho kertomaan jalostustoimintaan liittyvistä yleisistä asioista.


Puheenjohtajat kautta aikojen

VuodetPuheenjohtaja (kennelnimi)
1995 - 1997Leila Rantanen (Boisterous)
1998 - 2002Mari Jänisniemi-Honkala (Lumikuono)
2003 - 2007Kari Iivonen
2008 - 2010Mirja Simola
2011Marko Kivihalme
2012 - 2014Paula Lehdistö (Buffing)
2015Tuula Pullinen (Flying Duster's)
2016 - 2017Kaisu Halvari (Yllytyshullu)
2018Mira Roponen (Soulshine)
2019 -Jenna Kallinen (Walman)