Kevätkokous 2024

Suomen Schapendoes ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 20.4.2024 klo 13 alkaen Vierumäen Matkakeitaan kokouskabinetissa osoitteessa Tervalammentie 1, 19110 Vierumäki.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos, joka antaa hallitukselle joustoa päättää jäsenmaksun eräpäivän sekä uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa kokousväelle ruuat buffetista. Lämpimästi tervetuloa paikan päälle!

Osallistu etänä

Kokoukseen voi osallistua myös etänä ja ensimmäistä kertaa on myös mahdollista äänestää etänä. Ilmoittaudu mukaan etäosallistujaksi torstaihin 18.4. mennessä alla olevalla lomakkeella.

Valtakirjat

Mahdollisen valtakirjan voi toimittaa paikan päällä sihteerille tai ilmoittautuessaan yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Sääntöjen mukaan kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla.


A S I A L I S T A

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen
  3.1 puheenjohtaja
  3.2 sihteeri
  3.3 kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hallituksen kokoukselle esittämät asiat
  7.1 Esitetään sääntömuutos: Jäsen- sekä liittymismaksut on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. (Vanha: Jäsen-sekä liittymismaksut on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä.)
  7.2 Päivitetty jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2025-2030
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Ilmoittaudu kokoukseen etäosallistujaksi